Biopak 240R

BioPak 240 Revolution je aparat za zaštitu disajnih organa dizajniran da korisnicima pruži viši nivo bezbednosti i veću udobnost zahvaljujući ergonomskom obliku i relativno maloj težini aparata. Koriste ga rudari (spasilačke jedinice), vatrogasci, spasilačke službe kao i zaposleni u raznim granama industrije. Zahvaljujući naprednim mehanizmima upozorenja, korisnik je u svakom momentu obavešten o statusu aparata čime se omogućava bolje funkcionisanje i veća sigurnost.